kjøpsbetingelser

Kundeservice: 4064 6666

Prosjektleder: 4780 2325

Kjøpsbetingelser og avtalerett


Priser

Alle våre priser er uten moms (eks.mva) med mindre noe annet er oppgitt. Eventuell frakt og emballasje kommer i tillegg.


Betaling

Alle varer må være betalt før de forlater vårt lager. Vi aksepterer forhåndsbetaling via faktura, kontanter eller Vipps.Vi holder ikke av varer som ikke er betalt for.


Vilkår ved kjøp av brukte varer

Brukte varer selges i utgangspunktet  «som de er», og med de begrensinger det medfører. Våre varer skal selvfølgelig ikke være defekte når handelen finner sted, men mindre kosmetiske skader som riper og hakk må påregnes. Vi tilbyr ingen fremtidlig garanti. Dersom garanti tilbys av produsent, så kan man selvsagt benytte seg av den, men det er ikke noe vi kan håndtere igjennom våre systemer.


Belastet frakt, tur eller retur vil ikke bli refundert ved evt reklamasjon, med mindre uaktsomhet fra bruktrom sin side kan påvises. Vi kan heller ikke ta ansvar for noen form for følgeskader eller andre indirekte kostnader som evt avvik måtte påføre kjøper.


Vi har ingen angrefrist på våre produkter med mindre annet er avtalt. Alle kjøpere oppfordres til å besiktige varen på forhånd. Hvis ikke dette lar seg gjøre kan vi sende varer fra vårt lager, men dette utløser ingen angrerett med mindre varen har vesentlige avvik fra oppgitte opplysninger.


Dersom særskilte betingelser er inngått angående angrefrist, åpent kjøp eller lignende så gjelder selvsagt dette. Vennligst påse at slike spesialavtaler blir påført faktura/ordre, så slipper vi evt. diskusjoner i etterkant.


Vilkår ved henting av varer som gis bort

Det er ingen retur eller angrerett på varer som hentes gratis.


KANSELLERING AV ORDRE

Dersom kunde avbestiller etter at ordre er lagt inn, og bekreftet fra vår side, vil vi kunne avkreve et avbestillingsgebyr i forhold til merarbeidet som er påført oss.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere enhver ordre, selv om bekreftelse er gitt, da registrert tilstand og mengde ikke alltid samsvarer med hva som fysisk er på lager. Kjøper har ikke rett til noen erstatning i et slikt tilfelle, men vi vil selvsagt strekke oss for å finne alternativ erstatningsvare.


Transportskade

bruktrom tar ikke ansvar for transportskade. Hvis vare skades under transport er det en sak mellom kunde og transportør. Ved større bestillinger oppfordres kunden til å tegne egen transportskade forsikring. Unntaket er om vi selv transporterer varen. Da er selvsagt bruktrom ansvarlig for transporten og skader som måtte oppstå.


Tvister

Ved eventuelle tvister godtaes verneting/forliksrådbehandling i vårt nærområde (Oslo, Akershus og Østfold).


Avtale og avtalerett

Ved inngått avtale om kjøp eller bestilling har Valstrand holding pant og eierskap

i varene, som er bestilt og helt frem til betaling er utført.


Medlemmer

KNIF-medlemmer har spessifiserte avtaler og oppdateres via KNIF

Vi har mange referanser og deler dette på forespørsel.
Disse vilkårene kan endres uten forvarsel.


Eier av bruktrom butikkene er

Valstrand holding


Eier av varer som er solgt er

Valstrand holding